Bahçelievler Merkez Laboratuvarı. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Laboratuvar
GENETİK NEDİR?

Genetik Nedir?

Genetik, kalıtım bilimine verilen isimdir. Kökeni Yunancadan dilimize geçen genesis (köken) sözcüğüne dayanmaktadır.


Kalıtım ebeveynlerin belli bir biyolojik süreçten geçerek genlerini çocuklarına aktarmasıdır. Her çocuk belirli özelliklerini genler yoluyla anne ve babasından almaktadır. Bu belirli özelliklerinden bazıları saç rengi, göz rengi ve ten rengi benzerliklerdir. Kalıtım ile genetik bozukluk ve hastalıklarında aktarılma riski bulunmaktadır.Genetik nedir
Genetik bilgi vücudumuzda her canlı hücrenin hücre çekirdeği içinde yer almaktadır. Bu bilgi dna dediğimiz yapıda bir kitabın içindeki harfler gibi muhafaza edildiği düşünülebilir. Dna dediğimiz bu genetik bilginin yarısı babadan diğer yarısı ise anneden gelmektedir.

Kromozomlar, uzun dna iplikçi yapının sıkıca sarmal olarak paketlenmesidir. Kromozomlar hücrenin çekirdeğinde 23 çift olarak bulunmaktadır.23 kromozom babadan ve diğer geriye kalan 23 kromozom ise anneden gelerek toplam 46 kromozom oluşmaktadır. Sağlıklı bir erkek birey 22 çift kromozom +XY, sağlıklı bir kadın birey ise 22 çift kromozom +XX kromozom dizilişine sahip olurlar.

Genler ve genetik
Her gen DNA da ki genetik bilginin anlamlı birer parçalarıdır. Bugüne kadar, yaklaşık 12.800 genin kromozomların her birinde belirli yerlerinde tanımlanmıştır. Yine de vücudumuzdaki genlerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. 

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz