Bahçelievler Merkez Laboratuvarı. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Laboratuvar
DNA NEDİR?

DNA Nedir?

DNA, insanlar ve hemen hemen tüm organizmalarda bulunan kalıtsal materyaldir. Bir kişinin vücudundaki her hücrede aynı DNA vardır. DNA hücre çekirdeği içinde bulunur.

DNA’daki bilgi, dört kimyasal baz dan oluşan bir kodda saklanır: adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T). İnsan DNA’sı 3 milyar baz içerir ve %99’u tüm insanlarda aynıdır. A ile T ve G ile C baz çiftlerini oluştururlar. Her bir nokta da, bir şeker molekülü ve bir fosfat molekülüne bağlanır. Bir baz, şeker ve fosfattan oluşan yapıya nükleotid adı verilir.

Nükleotidler, bir çift sarmal olarak adlandırılan bir spiral oluşturan iki uzun iplikten düzenlenmiştir.

DNA nedir? ile ilgili yazımızı okuduktan sonra ''DNA belirteçleri'' hakkındaki yazımızı okuyabilirsiniz.

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz